Trafiksäkerhetspolicy Företaget anser att ingen ska behöva skadas i arbetet. Eftersom mycket av vårt arbete handlar om transporter med bil, betyder det också att ingen ska behöva skadas i samband med bilkörning. Företaget ska: varje år följa upp policyn och vid behov uppdatera den fortlöpande identifiera de risker personalen utsätts för vid bilkörning samt vid arbete på och invid vägar och gator hålla sig ajour med nya lagar och förordningar De anställda ska: alltid hålla gällande hastighetsbegränsningar och andra trafikregler alltid använda bilbälte, oavsett fordonstyp alltid köra pigga, utvilade, nyktra och drogfria ha den behörighet som krävs för olika fordonstyper bära reflexkläder eller varselväst vid arbete på eller vid väg och gata lasta och säkra lasten enligt gällande förordningar genomgå lastsäkringsutbildning utföra daglig tillsyn av fordonet rapportera alla olyckor och tillbud uppträda som en förebild för andra i trafiken Våra bilar ska: alltid vara i trafiksäkert skick ha däck med lagstadgat mönsterdjup ha säkerhetsutrustning - varselväst, lampa, nödbloss, första hjälpen regelbundet tvättas in- och utvändigt