Vi bygger ställningar för nybbygnad och reparationsarbeten. Vi använder Pluseight systemställning, det bästa och starkaste som finns på marknaden. Väderskydd blir allt vanligare. Vi monterar stora som små väderskydd. Vare sig det gäller Marstrands fästning eller en villa - vi förvandlar ett utsatt objekt till en perfekt arbetsplats! Specialkonstruktioner har blivit vårt signum. Gångbroar, hängställningar, läktare, skyltställ och scener - det mesta går att förverkliga med en kombination av erfarenhet, utbildad personal och bra material. Vår mångåriga erfarenhet av arbete inom petrokemin gör att vi kan förse våra kunder med extremt speciella konstruktioner, där miljö, hälsa och säkerhet är ledstjärnorna. Genom åren har vi genomfört många väldigt speciella projekt. En kombination av olika sorters material och massor av kunnande har gett resultat för kunderna. Även mindre jobb är viktiga för oss. Att förse en privatperson som vill måla om sitt hus eller en snickare som bygger nytt med en säker ställning är viktigt.