Vi assisterar i industrihamnarna med slang- och brandvakter. Dessutom sköter vi för- töjning av båtarna. Specialutbildad perso- nal med kompetens för kemikaliehantering finns på plats dygnet runt!  Vi kör lots och annan personal till och från de kemikaliefartyg som anlöper Stenungsund. Vi kör också ut och hämtar prover på råvaror för vidare analys i mottagande industriers laboratorier. Vår egen hamn har blivit viktig när ortens industrier bygger ut. Här lossar vi process- torn och tunga maskindelar. Vi tar emot fartyg på 75 m. längd och djupet är 6 m. Det finns stora avställningsytor och det är nära till väg och järnväg. Fartyg för alla ändamål AIS - Automatic Identification System är ett verktyg som förstärker såväl säkerhet som bekvämlighet till sjöss. Vi kodar av speciella GPS-data som sänds ut över VHF och re- läar vidare, för allas säkerhet! Pråmar och specialfartyg