Policy i alkohol- och missbruksfrågor På firmans arbetsplatser får alkohol eller andra berusningsmedel inte användas. Den som är påverkad på arbetet skall inte vara kvar på arbetsplatsen, utan tas om hand på det sätt situationen kräver. Vid misstanke om missbruksproblem är det alltid rätt att handla. Det är alltid fel att låta saken bero. Vi skall prata öppet om missbruksproblem. Vi skall prata med personerna - inte om dem. Arbetsledaren är den person som ansvarar för att uppmärksammade missbruksproblem också åtgärdas. I detta arbete kan det vara nödvändigt att ge arbetsledaren ökad kunskap i missbruksfrågor genom exempelvis kurser och kontakt med experter. Alla anställda bör få ökad kunskap om alkoholen och dess skadliga verkan samt information om de möjligheter till hjälp som finns. Missbruksproblem är ingen stor fråga för Stenungsunds Hamntjänst idag. Sällan eller aldrig uppträder någon anställd påverkad på jobbet. Däremot finns en del att tänka på då det gäller "dagen efter". Här måste regeln vara att man inte arbetar om man inte säkert skulle klara att promillefritt köra bil till jobbet. Förutom att det skadar firmans rykte att lukta "dagen efter" på jobbet, sätter man både sitt och andras liv på spel. Alldeles säkert ställs kroppens balansförmåga och omdöme på större prov vid ställningsbygge än vid bilkörning. Därför bör arbetsledaren speciellt vid snabbutryckningar på helger försäkra sig om de utkallades nykterhet.